Om oss
Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening basert på individuelt medlemskap.
Gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet skal foreningen legge til rette for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

Medlemskap er åpent for alle som betaler semesteravgiftene (p.t. 250kr pr halvår).

Alle har adgang til møtene, uansett alder, men må betale inngangspenger, for tiden kr.100,- for de fleste arrangementene.


http://www.senioruniversitetetisogne.no/


Kommende arrangement

16.september kl.1200 - 1400.
Stortingsrepresentant og professor Inge Lønning (Oslo)
Tema: Er de gamle eldst?

14.oktober kl.1200 - 1400
Lektor Jan Erik Ryen, Kristiansand
Tema: Hvorfor er Russland annerledels? (En historisk vinkling)


NB! Alle møtene holdes på Søgne Gamle Prestegård. (v. Landbruksskolen)
Nyttige websider
Annet

Adresse: Senioruniversitetet i Søgne
                 Biblioteket
                 Postboks 1051,  4682 Søgne
e-post:     post@senioruniversitetetisogne.noCopyright 2009 Senioruniversitetet i Søgne. All rights reserved.