Copyright 2009 Senioruniversitetet i Søgne. All rights reserved.
Bli medlem

Formålsparagraf;
Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening basert på
individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet skal foreningen legge
til rette for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse.

Medlemskap
Medlemskapet er åpent for alle som betaler semesteravgiftene (halvårlige).
Kontingent for 2009 er kr.250,- pr.halvår for enkeltmedlemskap.
2 personer med samme adresse betaler kr.400,- pr. halvår.
Ikke medlemmer har også adgang mot å betale kr. 100,- pr. gang.

Åpent for alle!

Send oss følgende:

Navn
Gateadresse
Postnummer
Telefon
E-post

Til:
Adresse: Senioruniversitetet i Søgne
                 Biblioteket
                 Postboks 1051,  4682 Søgne

eller

E-post:     post@senioruniversitetetisogne.no