Program

Program 2.halvår 2009

26.august kl.1200 - 1400
Professor Torgeir Falkum (Århus)
Tema: Sørlandets geologiske utvikling med eksempler fra Søgne.

16.september kl.1200 - 1400
Lagtingspresident og professor Inge Lønning, Oslo
Tema: Er de gamle eldst?

14.oktober kl.1200 - 1400
Lektor Jan-Erik Ryen, Kristiansand
Tema: Hvorfor er Russland annerledels? (En historisk vinkling)

11.november kl.1800 - 2100 NB tidspunkt
Forfatter Carsten Jenssen, Danmark
Tema: "De druknede" (Bok av Carsten Jensen).

02.desember kl.1200 - 1400
Professor Per O. Andersen, Bærum
Tema: Den gode, gamle hjernen.


Alle møtene holdes på Søgne Gamle Prestegård. (v. Landbruksskolen)

Adresse: Senioruniversitetet i Søgne
                 Biblioteket
                 Postboks 1051,  4682 Søgne
E-post:     post@senioruniversitetetisogne.noCopyright 2009 Senioruniversitetet i Søgne. All rights reserved.